Reklama » WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Oferta wyborcza

/wybory do Parlamentu Europejskiego/

 

Oferta na emisję spotów wyborczych do Parlamentu Europejskiego na kanale TV PODLASIE*

 

Lp.

Usługa emisji

Ilość spotów

Cena brutto

1

Spot wyborczy 15`

50

1 500,00 zł

100

2 000,00 zł

2

Spot wyborczy 30`

50

2 000,00 zł

100

2 500,00 zł

3

Spot wyborczy 60`

50

2 500,00 zł

100

3 000,00 zł

4

Spot wyborczy 90`

50

3 000,00 zł

100

4 000,00 zł

*emisja w miejscowości Hajnówka i Bielsk Podlaski.

 

Oferta na emisję ogłoszeń wyborczych do Parlamentu Europejskiego na kanale informacyjnym**

 

 

Lp.

Usługa

Okres emisji

Cena brutto

1

Emisja ogłoszenia wyborczego w Hajnówce i Bielsku Podlaskim

14 dni

280,00 zł

** czas emisji ogłoszenia 25 s. w cyklu co ok. 1godz.

 

 

 

oferta ważna od 25.03.2019 r.

 

 

Zasady zleceń na produkcję i/lub emisję płatnych ogłoszeń wyborczych obowiązujące

w TV PODLASIE w ramach kampanii - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

 

1. Kampania wyborcza trwa do 24 maja 2019 r. do godziny 24.00.

2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za treść rozpowszechnianych audycji i ogłoszeń

wyborczych.

3. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie pochodzenia.

4. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem produkcji ogłoszenia wyborczego lub na dwa dni przed rozpoczęciem emisji, Komitety Wyborcze zobowiązane są do dostarczenia:

a) pisemnego zlecenia na produkcję i/lub emisję spotu reklamowego wraz z proponowanym harmonogramem emisji (*bloki emisji poranny, popołudniowy, wieczorny ) podpisane przez pełnomocnika KW;

b) w przypadku emisji ogłoszenia wyborczego pochodzącego od KW metryczkę ogłoszenia zawierającą oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych, przy czym treść ogłoszeń wyborczych nie może naruszać przepisów prawa;

c) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika oraz pisemne oświadczenie

pełnomocnika KW;

d) gotowe materiały wyborcze przekazywane STUDIO TV, które jest producentem TV PODLASIE na nośnikach cyfrowych, nie będą oddawane KW (pozostają w dokumentacji TV PODLASIE).

5. Nadawca na mocy obowiązującego prawa nie może KW odmówić rozpowszechniania audycji wyborczych i ogłoszeń wyborczych.

6. KW za emisje i produkcję materiałów wyborczych z obowiązany jest uregulować należność na podstawie wystawionej faktury VAT , według cennika wyborczego, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

7. Wszystkie podane ceny są brutto i zawierają 23%VAT.

8. Przesunięcie terminów emisji dopuszczalne jest nie później niż na dwa dni przed planowaną publikacją. W takim przypadku emisja materiałów wyborczych rozpocznie się w pierwszym wolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

9. STUDIO TV, które jest producentem TV PODLASIE nie zwraca poniesionych przez KW należności jeśli emisja nie odbyła się z przyczyn nie leżących po stronie STUDIO TV (np. materiały na niewłaściwych, bądź uszkodzonych nośnikach, nie dostarczenie materiałów na czas, nie dostarczenie wymaganych dokumentów).

10. W przypadku rezygnacji z emisji uprzednio zleconych, w terminie późniejszym niż na dwa dni przed planowaną emisją STUDIO TV ma prawo obciążyć KW karą umowna w wysokości:

a) 50% wartości zlecenia w przypadku rezygnacji zgłoszonej w przeddzień rozpoczęcia emisji,

b) 100% wartości zlecenia przy rezygnacji zgłoszonej w trakcie emisji.